Anger Coaching

Boosheid

Over het algemeen vinden mensen het lastig om met hun boosheid om te gaan. Wanneer je boos of gefrustreerd bent wil je eigenlijk dat het zo snel mogelijk weer over is.

Het niet uiten van je boosheid en frustraties kan ertoe leiden dat je grenzen overschreden worden. Dat je dingen doet, die je eigenlijk niet wilt doen. Of erger nog: mensen doen dingen bij jou waarvan je eigenlijk niet wilt dat ze ze doen. 
Het op een liefdevolle manier bewaken van je eigen grenzen vereist een gezonde relatie met je boosheid. Het doel van een Anger-coaching sessie is om bewustzijn te creëren op de relatie die je op dit moet met je boosheid hebt en om je handvaten te geven om daar verandering in aan te brengen. Een goede relatie met je boosheid maakt je aantrekkelijker, krachtiger en betrouwbaarder. 

Sessie
Hoe ga jij op dit moment om met je boosheid en hoe zou je dat kunnen transformeren zodat je je boosheid op een constructieve en dienende manier kunt gebruiken?
Tijdens de sessie gaan we in op jouw relatie met je boosheid. Hoe die vroeger was, hoe die nu is en hoe je met conflicten en met kleine en grote irritaties omgaat. Vervolgens wordt er gewerkt met oefeningen die zowel fysiek als mentaal van aard zijn (bijv rollenspelen). De inhoud van de sessie hangt sterk af van de behoefte. Aan het eind van de sessie is het mogelijk om een committent te doen. Deze committent zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld wekelijks een oefening gaat doen. Kleine follow-ups via Skype behoren ook tot de mogelijkheden. 

De sessies worden gehouden in Wapse (Drenthe). 
Op deze locatie kan ongegeneerd lawaai gemaakt worden. 

Mogelijkheden Wapse:
maandag (14:00-18:30), dinsdag (10:00-18:30), woensdag (10:00-18:30), donderdag (14:00-18:30) 

Klik hier om je aan te melden.