Mankracht Basis Training (NL)

"No More Mr Nice Guy" 

Dit levert je deze training op: 

 • Inzicht in je Mr Nice Guy patronen.
 • Initiatiefrijker in leven en relatie.
 • Minder afhankelijk van de goedkeuring van anderen.
 • Zinvolle verhouding tot andere mannen.
 • Gezondere en meer bevredigende relaties met vrouwen. 
 • In staat om feedback te ontvangen.
 • Op een gezonde manier je grenzen aangeven.
 • Uitten en prioriteit geven aan je behoeftes.
 • Je fouten als waardevolle leermiddelen zien.
 • Een verbeterde relatie met je gevoelswereld.
 • Ontspanning in je continue veranderende leven.

Deze training is het entry level voor mannen die een serieuze start willen maken met hun Nice Guy recovery. In een serie van zeven sessies worden de eerste stappen gezet om het Nice Guy syndroom te transformeren aan de hand van de volgende thema’s: 

De Oorsprong van de Nice Guy

Aan de basis van het Nice Guy syndroom ligt de volgende overtuiging ten grondslag: “Als ik maar aardig ben en alles goed doe, dan zal men van mij houden, dan zal in mijn behoeftes worden voorzien en dan zal ik een probleemloos leven leiden.” Deze overtuiging kent zijn oorsprong in de kinderjaren en is vaak te herleiden tot (ernstige) dis-functionaliteiten in het gezinsleven, bijvoorbeeld een (emotioneel) afwezige vader, een over-moederende moeder, ouders met alcohol- of drugsproblemen, enz. Tijdens deze training wordt je uitgenodigd om te onderzoeken hoe de Nice Guy in jou is ontstaan. 


Herwaardering van Jezelf

Nice Guys zijn vaak zo druk bezig met de behoeftes van anderen dat ze zichzelf regelmatig vergeten. Nice Guys zijn erg opofferingsgezind en staan altijd klaar voor Jan en alleman. Vaak hebben ze geen idee wat hun eigen behoeftes eigenlijk zijn. Het wegcijferen van zichzelf zien ze vaak als nobel en als iets goeds. Door voorbij te gaan aan de eigen behoeftes worden vaak onbewust veel grenzen overschreden. Als gevolg ontwikkelen Nice Guys passieve agressie en kunnen daardoor lopende tijdbommen zijn. Gedurende de workshop zul je uitgedaagd worden om je pleaser aan de kant te zetten en voorrang te geven aan je eigen wensen en behoeftes. Wat zijn die behoefte eigenlijk?


Persoonlijke kracht en Mannelijkheid

Het paradigma van de Nice Guy dat de wereld zich als een probleemloze werkelijkheid zal openbaren op het moment dat hij maar aardig is en alles goed doet heeft nog een keer zijde. Die probleemloze wereld bestaat niet. De hoop op dat perfecte leven (dat maar niet wil komen) zorgt voor een continue gevoel van slachtofferschap, hetgeen leidt tot frustratie, hopeloosheid en woede. In de training besteden we aandacht aan het afschudden van het slachtofferschap, door middel van op een gezonde manier grenzen aan te geven, problemen als uitdagingen te zien en het erkennen van onzen angsten zonder eraan toe te geven. Het samenzijn met andere mannen, de broederschap en het erkennen van je eigen mannelijkheid is essentieel hierbij.

Om de commitment, inzet en voortgang van alle deelnemers te waarborgen wordt er tijdens de training gebruik gemaakt van een buddy-systeem. Praktisch betekent dit dat je regelmatig tussen de tweewekelijkse bijeenkomsten met een andere deelnemer belt om voortgang en issues te bespreken. 

De sessies worden begeleid door Hajee. Hajee heeft bij Dr Robert Glover met succes het No More Mr Nice Guy coachings traject doorlopen en is inmiddels een gecertificeerd No More Mr Nice Guy coach. 

De training is inclusief een Skype sessie van een uur voor coaching buiten de sessies om. 

In de maanden januari en september starten er nieuwe NMMNG Beginners groepen. Kijk in de Agenda voor exacte datums en locaties. 

De sessies beginnen om 19:30 en eindigen om 22:30. 
Koffie en thee zijn aanwezig.
Het maximale aantal deelnemers is 8. 

De kosten bedragen € 995,- (incl. BTW). 
Bezoekers van introductie-avonden en early birds (tot 6 weken voor de training) krijgen altijd een 15% korting: € 845,- (incl. BTW).
Betaling in termijnen is mogelijk.

Meedoen met slechts één of enkele sessies is niet mogelijk. 

Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden melden.


"Voor mij kwam deze training op het juiste moment. Het heeft mij gesterkt en ik heb weer meer van mijzelf leren kennen. En daardoor, ook door mijn nice guy gedrag onder ogen te zien, mijn aanwezigheid weten te versterken en te vergroten. Er zijn weinig trainingen die tot verandering lijden. Een verandering waar ik in mijn leven mee verder kan. Dit was er zo een." 
Lex"De mankracht training van Hajee is gefundeerd op het boek ‘No More Mister Nice Guy’, maar gaat verder dan dat. Ik heb zelf ervaren dat het veel beter werkt om in een groep aan jezelf te kunnen werken, omdat je dan ook steun krijgt en over dingen kan praten waar je normaal niet zo snel over praat. Het gevoel van acceptatie, en door te delen van successen en dieptepunten een band opbouwen. Hajee is een trainer die er geen doekjes om wind. Hij heeft kennis van zaken, heeft een doordacht programma, en zorgt ervoor dat je in een veilige omgeving jezelf kunt laten zien. Ik raad het mannen aan die meer voor zichzelf op zouden moeten komen."
Steven

Subscribe to our newsletter